Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 26.06.2020

Szanowni Państwo, Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 26 czerwca…
Więcej…

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

z12650789Q

Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, związaną z epidemią wywołaną przez koronawirusa, Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes” podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które było planowane na dzień 20 marca br. o godz….
Więcej…