Aktualności

Walne i wyborcze Zebranie członków Stowarzyszenia

z12650789Q

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, odbyło się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w piątek 11 marca 2022 r. Porządek obrad był następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza…
Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 2021 r.

z12657943X

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et  Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w  Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 17 marca 2021 r. o godzinie…
Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 26.06.2020

Szanowni Państwo, Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 26 czerwca…
Więcej…

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

z12650789Q

Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, związaną z epidemią wywołaną przez koronawirusa, Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes” podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które było planowane na dzień 20 marca br. o godz….
Więcej…