Powstanie stowarzyszenia

Spotkanie założycielskie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES” odbyło się w dniu 20 marca 2006 roku w Instytucie Jana Pawła II. Uczestniczyło w nim 39 osób, zainteresowanych inicjatywą stworzenia stowarzyszenia, którego celem byłaby promocja i wspieranie dzieł pozostających w sferze dziedzictwa duchowego i naukowego Jana Pawła II.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 12 kwietnia 2006 roku.

Celem Stowarzyszenia jest m. in.:
– podejmowanie działań zmierzających do utworzenia i rozwoju „Parku im. Jana Pawła II” w Rzeszowie, który upamiętniałby historyczny pobyt Ojca Świętego w Rzeszowie oraz Jego Pontyfikat,
– wspieranie działalności Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie,
– współpraca z organizacjami i podmiotami noszącymi imię Jana Pawła II,
– gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z Pontyfikatem Jana Pawła II,
– popularyzowanie katolickiej nauki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II.