Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II
„Lumen et spes”

Przewodniczący – Andrzej Sobkowiak

Zastępca Przewodniczącego – ks. Andrzej Cypryś

Sekretarz – Irena Koc-Markowicz

Skarbnik – Barbara Zdun

Członek Zarządu – ks. Andrzej Garbarz

Członek Zarządu – Wergiliusz Gołąbek

Członek Zarządu – Jan Burek

Członek Zarządu – Mariusz Guzek

Członek Zarządu – ks. Janusz Podlaszczak