Kontakt

Zachęcamy wszystkich, którym bliskie są cele Stowarzyszenia, do współpracy:

Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et spes”
ul. Witolda 11 A
35-302 Rzeszów
tel. (0-17) 871-24-00, fax (0-17) 871-24-06
www.lumenetspes.com
e-mail: stowarzyszenie@lumenetspes.com

nr konta: PKO BP S.A. I/O Rzeszów
64 1020 4391 0000 6902 0064 1761

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegają odliczeniu od podstawy do opodatkowania.