Uchwała Zebrania w sprawie propozycji usunięcia z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego treści dotyczących roli św. Jana Pawła II

UCHWAŁA NR 7/2024
z dnia 8 marca 2024 r.
Walnego Zebrania Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES”
w sprawie ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycji usunięcia
z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego treści dotyczących roli
św . Jana Pawła II oraz jego wpływu na przemiany społeczne i polityczne


Działając na podstawie § 18 pkt 3. Statutu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana
Pawła II „LUMEN ET SPES” ustala się co następuje.


§ 1
Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES” wyraża sprzeciw przeciwko ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycji usunięcia z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego treści dotyczących roli św. Jana Pawła II oraz jego wpływu na przemiany społeczne i polityczne. Ta propozycja jest zdecydowanie nieodpowiedzialna wobec dziedzictwa, które Ojciec Święty pozostawił dla naszego narodu i dla całego świata .

Św. Jan Paweł II był nie tylko wybitnym przywódcą Kościoła katolickiego, ale także jedną z najwybitniejszych postaci w nowożytnej historii. Jego nauki, wartości które reprezentował oraz zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne miały ogromny wpływ na kształtowanie świadomości i postaw milionów ludzi na całym świecie . To właśnie dzięki jego autorytetowi oraz zdecydowanej postawie, wielu Polaków odważyło się stawić czoła systemowi totalitarnemu i dążyć do budowy demokratycznego państwa. Dlatego też stanowczo protestujemy przeciwko tej propozycji. Jest to nie tylko kwestia szacunku dla pamięci wybitnego Polaka i świętego Kościoła katolickiego, ale także
konieczności zapewnienia młodym pokoleniom pełnego i obiektywnego obrazu historii oraz
dziedzictwa, które kształtują naszą tożsamość narodową.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania