Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, związaną z epidemią wywołaną przez koronawirusa, Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes” podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które było planowane na dzień 20 marca br. o godz. 14.00.

Kolejny termin zostanie wyznaczony po unormowaniu sytuacji kraju, o czym Członkowie zostaną powiadomieni w sposób zgodny z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia. Przepraszamy za ewentualne niedogodności, które ta decyzja może spowodować.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że nie dysponujemy adresami e-mailowymi wszystkich Członków, prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w miarę swoich możliwości.

Andrzej Sobkowiak

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia