Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 20 marca 2020 r. o godzinie 14:00. W przypadku braku kworum, drugie Zebranie odbędzie się tego samego dnia, o godz. 14:30.

Planowany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019.
5.      Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
6.      Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7.      Podjęcie uchwał.
8.      Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2020.
9.      Sprawozdanie z realizacji aktualnych inwestycji w Parku Papieskim.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zakończenie spotkania.

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Andrzej Sobkowiak