Aktualności

Spotkanie Zarządu LES

IMG_3493

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen Et Spes odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 roku o godzinie 14.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym ul. Witolda 11A w sali D1.9. Podczas spotkania będą omawiane sprawy budowy pomnika Jana Pawła II…
Więcej…

Zmiana adresu (!!!)

z12650789Q

Z dniem 18 lutego nastąpiła zmiana adresu Stowarzyszenia. Obecny adres: 35-302 Rzeszów. Ul. Witolda 11A Tel. 17-871-24-03 i 17- 871-24-00 wewn. 1002

Realizacja – Etap B

z14203018Q,Park-Papieski

Obecnie realizowana jest część 2 etapu B „Budowy Parku Papieskiego”. Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw, alejek parkowych i części oświetlenia, oraz urządzenie zieleni w tym zakresie. Przewidywany termin zakończenia robót – 20 września 2012 r. Prace nadzorowane są przez…
Więcej…