Aktualności

Zmiana adresu (!!!)

z12650789Q

Z dniem 18 lutego nastąpiła zmiana adresu Stowarzyszenia. Obecny adres: 35-302 Rzeszów. Ul. Witolda 11A Tel. 17-871-24-03 i 17- 871-24-00 wewn. 1002

Realizacja – Etap B

z14203018Q,Park-Papieski

Obecnie realizowana jest część 2 etapu B „Budowy Parku Papieskiego”. Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw, alejek parkowych i części oświetlenia, oraz urządzenie zieleni w tym zakresie. Przewidywany termin zakończenia robót – 20 września 2012 r. Prace nadzorowane są przez…
Więcej…

Przygotowania – Etap B

z3263022G

W 2011 roku rozpoczęto przygotowania do „Budowy Parku Papieskiego-Etap B”. W ramach tych przygotowań zaktualizowano dokumentację oraz zawarto umowę zna wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej do maszynowni fontanny i poidełek. Roboty tego etapu zostały zakończone 23…
Więcej…