Zmiana adresu (!!!)

z12650789Q

Z dniem 18 lutego nastąpiła zmiana adresu Stowarzyszenia.

Obecny adres:

35-302 Rzeszów. Ul. Witolda 11A
Tel. 17-871-24-03 i 17- 871-24-00 wewn. 1002