Realizacja – Etap B

Obecnie realizowana jest część 2 etapu B „Budowy Parku Papieskiego”. Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw, alejek parkowych i części oświetlenia, oraz urządzenie zieleni w tym zakresie. Przewidywany termin zakończenia robót – 20 września 2012 r.

Prace nadzorowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej, której dyrektorem jest pani Aleksandra Wąsowicz Duch, która dokłada wszelkich starań, aby terminowość i jakość prac była właściwa.