Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II Lumen et Spes zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z udziałem JE Ks. Biskupa Jana Wątroby, które odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, dnia 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 15.00. W przypadku braku kworum drugie Zebranie odbędzie się tego samego dnia o godz. 15.30.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Przyjęcie porządku Obrad

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018

6. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018

7. Podjęcie uchwał

8. Przedstawienie planów działania Zarządu na rok 2019

9. Sprawozdanie z realizacji aktualnych inwestycji w Parku Papieskim oraz przedstawienie nowych działań

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie spotkania

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.