Aktualności

Realizacja – Etap B

z14203018Q,Park-Papieski

Obecnie realizowana jest część 2 etapu B „Budowy Parku Papieskiego”. Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw, alejek parkowych i części oświetlenia, oraz urządzenie zieleni w tym zakresie. Przewidywany termin zakończenia robót – 20 września 2012 r. Prace nadzorowane są przez…
Więcej…

Przygotowania – Etap B

z3263022G

W 2011 roku rozpoczęto przygotowania do „Budowy Parku Papieskiego-Etap B”. W ramach tych przygotowań zaktualizowano dokumentację oraz zawarto umowę zna wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej do maszynowni fontanny i poidełek. Roboty tego etapu zostały zakończone 23…
Więcej…

Finanse

park-papieski-1

Na rok 2012 zabezpieczono finanse na kontynuację budowy Parku Papieskiego. Prezydent Tadeusz Ferenc przygotował budżet, w którym znalazły się środki na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych przewidzianych na 2012 r. Rada Miasta zaakceptowała ten budżet. Cieszymy się, że Park Papieski będzie realizowany…
Więcej…