Aktualności

Przygotowania – Etap B

z3263022G

W 2011 roku rozpoczęto przygotowania do „Budowy Parku Papieskiego-Etap B”. W ramach tych przygotowań zaktualizowano dokumentację oraz zawarto umowę zna wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej do maszynowni fontanny i poidełek. Roboty tego etapu zostały zakończone 23…
Więcej…

Finanse

park-papieski-1

Na rok 2012 zabezpieczono finanse na kontynuację budowy Parku Papieskiego. Prezydent Tadeusz Ferenc przygotował budżet, w którym znalazły się środki na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych przewidzianych na 2012 r. Rada Miasta zaakceptowała ten budżet. Cieszymy się, że Park Papieski będzie realizowany…
Więcej…