Zarząd Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II
„Lumen et spes”

Przewodniczący – Józef Wicher
Zastępca przewodniczącego – ks. Andrzej Cypryś
Sekretarz – siostra Anna Telus
Skarbnik – Barbara Zdun
Członek Zarządu – ks. Andrzej Garbarz
Członek Zarządu – Mariusz Guzek
Członek Zarządu – Wergiliusz Gołąbek
Członek Zarządu – ks. Janusz Podlaszczak