Konkurs na wykonanie koncepcji Pomnika-kompozycji przestrzennej upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie.

Zapraszamy wszystkich chętnych, spełniających warunki podane w regulaminie konkursowym,  do wzięcia udziału w konkursie polegającym na wykonaniu koncepcji Pomnika-kompozycji przestrzennej upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Rzeszowie, zlokalizowanego w parku Papieskim w Rzeszowie. Koncepcja ma przedstawić treść przesłania papieskiego podczas wizyty w dniu 2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie, w interesującej formie przestrzennej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym na podstawie założeń podanych w regulaminie. W Sądzie Konkursowym wezmą udział m. innymi przedstawiciele Gminy Miasta Rzeszów. Zapraszamy.