Walne Zebranie Stowarzyszenia

DSC01976

W dniu 21 marca b.r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym podsumowano poprzedni rok 2016 i przedstawiono informacje dotyczące spraw bieżących i planów na rok 2017. Zarówno członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jak i Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium.

Do najważniejszych zadań w roku bieżącym, będzie przeprowadzenie konkursu otwartego na koncepcję pomnika-kompozycji przestrzennej upamiętniającego pobyt i przesłanie Jana Pawła II podczas Jego pamiętnej wizyty w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 roku.